Sürkoop-Online

  SOMALİ SAHİLİNDEKİ YAPAY BALIK HABİTATLARININ BALIKÇILARA FAYDALARI

  29.01.2016

   Somalide balıkçılığı geliştirmek için FAO ve Avrupa birliği ortak proje ile FAD'ları yani balık cezbedicileri kullanmaya başlamıştır. FAO'nun konu ile ilgili haberi aşağıdadır.

   

   

  SOMALİ SAHİLİNDEKİ YAPAY BALIK HABİTATLARININ BALIKÇILARA FAYDALARI

  FAO VE EU Deniz kuvvetleri korsanlığı azaltmak, beslenmeyi geliştirmek ve yerel balıkçılığı arttırmak için 25 balık kümeleme aracını ihale ile dağıttı.

   

  7-Aralık 2015 Bossaso, Somali-FAO, Avrupa birliği ile çalışıyor; 3,300 km lik Somali sahili boyunca balık-cezbedici düzenek dağıtımını yeni tamamladı, Bu çalışma Somalide’ki küçük ölçekli zanaatkar balıkçılığı güçlendiren bir hareketti.

  Balık-toplama düzenekleri bir kaç metre uzunluğunda yüzen şamandıra ve 'habitat-mat' den (doğal malzeme ) oluşuyor. Yığınlar halinde balıkları çeken bitkiler, hızlı bir şekilde matın altında yetişebiliyor.  Düzenekler, Özünde daha önce hiç var olmayan yeni yüksek yoğunluklu balık alanları yaratıyor.

  25 balık-mıknatısı (balık cezp ediciler), küçük ölçekli balıkçıların kolaylıkla yakalayamayacağı orkinos türleri dahil çeşitli balıkları çekecek, balıkçılığı daha etkili ve güvenli kılacak. Ayrıca balıkçıların savunmasız mercan kayaları ve deniz otları üzerindeki aşırı avcılıktan kaynaklanan deformasyonların azalmasını sağlayacak.

  Bu çaba Japonya ve İsviçre tarafından finanse ediliyor, Avrupa birliği deniz kuvvetleri ise (ki korsanlarla mücadele ve balıkçılığı izleme gibi yerel bir role sahip) balık toplama düzeneklerinin gelişimini sağlamak için gemilerin lojistik ve güvenliğini sağlıyor.

  FAO Somali temsilcisi Richard Trenchard;'' Balık toplama düzenekleri girişimciliği FAO ve ortaklarıyla beraber kıyıda yaşayan insanların geçimini artırmak, korsanlığa karşı dirençlerini güçlendirmek için işin tam kalbinde, korsancılığın altında yatan nedenleri de ele alarak yasa dışı balıkçılığın, yüksek seviyede genç işsizlikliğin ve gıda güvensizliğinin önüne geçiyor. '' dedi.

  Somali büyükelçisi ve Avrupa birliği baş delegasyonu Michele Cervone d'Urso; “balık toplama düzenekleri programına övgüyle, korsanlardan etkilenen alanlara iş olanağı sağlamayı amaç edinen kritik bir program” diyor.

  "Bu Puntland, Galmudug ve Banadir kıyı toplulukları içinde geleneksel balıkçılık ve hayvancılık sektörünün değer zincirlerini geliştirerek, uzun vadeli, korsanlığa engel olarak gençlere ve kadınlara sürdürülebilir istihdam fırsatları oluşturmak için entegre bir yaklaşım faaliyetleri bir araya getirildi.

  FAO dağıtım yerleri belirlemek için FAD'lların kullanımını sağlamak için Somali'de federal 20 topluluğun yanı sıra bölgesel bakanlıklar ile çalıştı.

   

   

   

   

  Geniş tabanlı geliştirme

  Somali’de FAO verilerine göre, beş yaşından küçük yaklaşık 307.800 çocuk akut yetersiz beslenme ve bir milyonu aşkın insan şu anda şiddetli gıda güvensizliği ile karşı karşıya. BM kuruluşu ülkedeki gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeyle mücadelede önemli bir unsur olarak sürdürülebilir balıkçılığı çare olarak görüyor.

  FAO’daki Trenchard’ın söylediklerine göre; " biz bakanlık ve balıkçılık toplulukları ile birlikte FAD programını genişletmeye çalışmanın yanı sıra diğer alanlarda pazarlara, balığı mümkün olduğunca çabuk olacak şekilde taze getirmek için buz makineleri, soğuk depolama ve işleme tesisleri için daha fazla yatırım yapıyoruz.”

  Somali'de FAO, Norveç ve Birleşik Krallık cömert finansmanı ve destekleriyle; kayıt altındaki balıkçılara tekne yapımı, balık koruma eğitimi ,iskele inşaatı eğitimi ve güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı dağıtımı, Ayrıca, Avrupa Birliği finansmanı ile FAO balıkçılık sektörü genelinde daha fazla büyümesini teşvik etmek ve gelecekte yeniden korsanların ortaya çıkma olasılığını azaltmak için daha geniş bir programı başlatmayı planlıyor.

  Sürdürülebilirlik anahtar

  Akılsızca kullanıldığında FAD'lar olumsuz çevresel etki oluşturabilir. FAO, bunların sürdürülebilir kullanımı için rehber geliştirilmesini ve iyi öğrenilmesini ön planda tutmuştur.

  FAD,ların pozisyonları sürdürülebilirliğinin sağlanmasında anahtardır. Somali'de, FAO düzenekleri dikkatle hedeflenen deniz dibine demirlemiş ve derin yerlerde konuşlandırılmıştır.

  Ve FAO aktif yerel yönetim en iyi uygulamalarını geliştirmek için kadınlar, gençler ve balıkçıların yanı sıra ilgili makamlarla ve yerel çatışma olasılığını azaltmak ve her FAD’ın sürdürülebilir kullanımını sağlayacak kuralları kabul etmiştir. Bu kurallar; köy büyükleri, kooperatif liderleri, hükümet bakanlıkları tarafından imzalanmasının yanı sıra yerel anlaşmalarla kutsal sayıldı.

   

   
   
   
   
  Kaynak:    http://www.fao.org/news/story/en/item/357072/icode/?utm_source=twitter&utm_medium=social%20media&utm_campaign=FAOnews&utm_content=ac

   

   

   

Tüm Hakları www.surkoop.com tarafından Saklıdır © 2014